Према Закону о задужбинама и фондацијама (члан 35.) и Статуту Фондације “Проф. др Марко  В. Јарић”  (члан 16.) органи Фондације “Проф др Марко В. Јарић”, су управни одбор и управитељ.

Управни одбор

Oснивачи  Фондације “Проф др Марко В. Јарић”, у складу са Статутом Фондације “Проф.  др Марко  В. Јарић”, у децембру 2020. године, донели су ОДЛУКЕ у вези са делегирањем њихових представника  за  чланове Управног одбора Фондације за мамндатни период 2021 – 2024.

На основу  тих одлука за чланове Управног одбора Фондације именовани су:

1.  Др Марко Екмеџић, делегирани представник оснивача: Породица Јарић

2.  Проф. др Братислав Обрадовић, делегирани представник оснивача: Универзитет у Београду – Физички факултет

3.  Др Александар Белић, делегирани представник оснивача: Институт за физику у Београду, Институт од  националног значаја за Републику Србију        

4.  Др Антун Балаж,  делегирани представник оснивача: Институт за физику у Београду, Институт од националног значаја за Републику Србију                         

5.  Др Жељко Шљиванчанин, делегирани представник оснивача: Институт за нуклеарнe науке  “Винча” – Институт од националног значаја за Републику Србију

6.  Др Миодраг Рашковић,  делегирани представник оснивача: Математички институт САНУ

Управни одбор  Фондације “Проф др Марко В. Јарић” за мандатни период 2021-2024 конституисао се, у напред датом саставу, на првој електронској седници, која је  одржана 25.01.2021. године.

На основу  члана 24. Статута Фондације, Управни одбор Фондације  Проф. др Марко В. Јарић”, на првој електронској седници одржаној 25.01.2021. године, по конституисању, донео је следећу ОДЛУКУ:

1. Др Александар Белић, научни саветник Института за физику,  Института од националног значаја  за Републику Србију, изабран је за Председника  Управног одбора  Фондације “Проф. др Марко В. Јарић”

2. Проф. др Братислав Обрадовић, редовни професор Универзитета у Београду – Физички факултет, изабран је за Заменика председника  Управног одбора  Фондације “Проф. др Марко  В. Јарић”

3. Др Антун Балаж, научни саветник Института за физику, Института  од националног значаја  за Републику Србију, изабран је за Секретарa Управног одбора Фондације  “Проф. др Марко В. Јарић”

Управитељ

На основу члана 31. став 1. Статута Фондације Проф. др Марко В. Јарић”, Управни одбор Фондације на другој електронској седници, одржаној дана  8.02.2021.  године,  донео је ОДЛУКУ о именовању проф. др Петра Аџића за Управитеља Фондације “Проф. др Марко  В. Јарић, за мандатни период  2021 – 2024.