Идеја о формирању Фонда “Проф. др Марко В. Јарић” наметнула се као природна жеља и обавеза, али и као најприкладнији начин, да се сачува успомена на личност и научно дело проф. др Марка В. Јарића, једног од најбољих студената у историји Физичког факултета Универзитета у Београду. Прерано преминули проф. др Марко В. Јарић је један од најбриљантнјих српских физичара  који је развио изузетну, али нажалост кратку, научну каријеру у физици радећи на универзитетима  у Сједињеним Америчким Државама.

Породица Јарић, Физички факултет Универзитета у Београду, Институт за физику у Београду, Институт за нуклеарне науке  “Винча” и Математички институт САНУ, у складу са Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима  (Службени гласник СРС бр. 59/79),  основали су 23. јуна 1998. године Фонд “Проф. др Марко В. Јарић” са основним  циљем: да се српским физичарима једном годишње  додељује награда  “Marko Јарић” за највећа  остварења  у физици. У току 1999. године Фонду се, у својству суоснивача, придружио Конгрeс српског уједињења из САД.

Решењем Министарства за културу Републике Србије  бр. 022-055-34/98-05 од  21. јула 1998. године одобрено је оснивање Фонда  “Проф. др Марко В. Јарић“ и  истог дана уписан је у регистар  фондова под редним бројем 404. Два основна документа на којима је  заснован  рад Фонда  су: Одлука о оснивању Фонда  “Проф. др Марко В. Јарић  и Правила Фонда “Проф. др Марко В. Јарић”.

Правилима Фонда одређено је да се конкурс за  доделу награде  “Marko Јарић” расписује 1. новембра сваке календарске године у листу “Политика”. Конкурс је отворен 45 дана од дана објављивања. При томе, за награду могу да конкуришу физичари из Србије, физичари из света пореклом из наше земље, као и научници из других природних наука и математике који се баве истраживањима у физици.

Награда “Marko Јарић” се додељује  сваке године 17. марта, на рођендан Марка Јарића, и састоји се од дипломе и новчаног дела. Награда се уручује на свечаној академији, а уручује је председник Управног одбора Фонда. Одлуку о награди доноси Управни одбор Фонда, на предлог Жирија који се бира из редова најеминентнијих физичара у нашој земљи. Након доделе добитник награде држи пригодно предавање из области физике за коју је награда додељена.

Пошто је Законом о задужбинама и фондацијама (Службени гласник РС  бр. 88/2010 и  99(2011) прописанао да се назив одређује оснивачким актом и статутом  и  мора да садржи реч  “задужбина” односно “фондација” оснивачи  Фонда “Проф. др Марко В. Јарић” донели су 15.11.2016. године  одлуку о оснивању Фондације  “Проф. др Марко В. Јарић”.

Одлука о оснивању Фондације је 19. јануара  2017. године  од стране јавног бележника оверена као Oснивачки акт за Фондацију “Проф. др Марко В. Јарић”  под ознаком  Бр. УОП:  201- 2017. На основу Оснивачког акта, Статута Фондације  и  Одлуке о именовању  чланова  Управног одбора  Фондације Агенција за привредне регистре (АПР)  је дана 23. јануара  2017. године регистровала Фондацију “Проф. др Марко В. Јарић”  у  регистар задужбина и фондација под бројем  БЗФ 17/2017.