Сваке године у новембру, Управни одбор Фондације, на основу Статута, расписује годишњи конкурс за доделу награде “Марко Јарић”.

Награда се додељује појединцу или групи научника за изузетне научне резултате у физици. Награда “Марко Јарић“ састоји се од дипломе и новчаног дела.

За награду могу да конкуришу физичари из Србије, физичари из света пореклом из наше земље, као и научници из других природних наука и математике који се баве истраживањима у физици.

Предлоге за награду могу да дају појединци, научне институције или удружења писменим путем. Предлози се шаљу након расписивања јавног позива на веб сајту Фондације као и у дневном листу “Политика” и то у назначеном року.

Додатне информације се могу добити преко електронске поште: fondacijajaric@ipb.ac.rs