Научно-истраживачки рад

Научно-истраживачки рад Марка Јарића припада теоријској физици кондензованог стања материје, као и математичкој физици и биофизици. Његови радови обухватају следеће теме: Изингови модели, теорија група, А-15 полупроводници, магнетни суперпроводници, полимери, квазикристали и биофизика. Објавио је преко 100 радова у водећим научнимим часописима који су цитирани више од 1300 пута. Научни рад Проф. Јарића је посебно фокусиран на примену теорије просторних група на структурне фазне прелазе и физику квазикристала. Његов научни допринос у физици квазикристала су га сврстали у водећег стручњака у овој области физике. Проф. Јарић је био уредник 4 књиге и монографије које спадају у неизбежну литературу у области физике квазикристала. Занимљиво да је под у Мичеловом институту  поплочан апериодичним (Пенроузовим) плочицама у част МаркаЈарића због његовог пионирског рада о квазикристалима, у којима је проучавао наноскопску реализацију тродимензионалне апериодичне решетке.