englishversion Jury decision - Winner of Marko Jaric award for the year of 2017.

српска верзија Одлука жирија о добитнику награде "Марко Јарић" за 2017. годину

 

 


 

Управни одбор Фондације “Проф. др Марко В. Јарић“ на основу Статута фондације расписује сваке године почетком новембра конкурс за доделу награде „Марко Јарић“. Награда се додељује појединцу, или једној групи научника, за изузетне научне резултате у физици. Награда „Марко Јарић“ састоји се од дипломе и новчаног дела.

За награду могу да конкуришу физичари из Србије, физичари из света пореклом из наше земље, као и научници из других природних наука и математике који се баве истраживањима у физици. Одлуку о награди доноси Управни одбор на основу предлога жирија, а награда се додељује на свечаној академији средином марта месеца. Награда „Марко Јарић“ за 2018. годину доделиће се 22. марта 2019. године.

Предлоге за награду могу да дају појединци, научне институције или удружења писменим путем. Пример формулара Пријаве на конкурс за награду “Марко Јарић” може се преузети овде.